img
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
AndOff - 23.12.2015

Sayın Üyelerimiz,

 

ANDOFF – Ankara l Off-Road Kulübü Derneği Genel Kurulu toplantısı, 10 ŞUBAT 2016 Çarşamba

günü saat 20:00'de Ankara Off-Road Kulübü adresi ( Sögütözü 2.cad.No: 59 SÖGÜTÖZÜ/ANKARA ) aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı;

 

17 ŞUBAT 2016 günü saat 20:00 'de Ankara Off-Road Kulübü adresinde ( Sögütözü 2.cad.No:59 SÖGÜTÖZÜ/ ANKARA ) yapılacaktır.

Toplantıya katılmanız dileğiyle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

 

ANDOFF

Ankara Off-Road Kulübü Yönetim Kurulu

Gündem

 1. Açılış ve Yoklama,

 2. Genel Kurul Divanının seçimilmesi,

 3. Saygı Durşu ve iştiklal Marşı,

 4. Yönetim Kurulu Raporunun okunması ,müzakeresi ve kabülü,

 5. Denetim Kurulu Raporunun okunması ,müzakeresi ve kabülü,

 6. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi

 7. Denetim Kurulunun ibra edilmesi,

 8. Yeni Yönetim,Denetim,ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri için seçim yapılması,

 9. Yeni Dönem Dernek Tahmini Bütçesinin görüşerek karara bağlanması

 10. Dilek ve Temenniler,

 11. Kapanış.

Genel kurulda oy kullanabilme şartları

Ankara Off-Road Kulübü Derneğine üye olunması ve aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir. (Aidat borcu genel kurul günü oy kullanma öncesinde ödenebilir.)

Üyelik aidatının ödenmesi

Aidat borcunuzu dernekten telefon, faks veya e-posta ile öğrenebilirsiniz.

Dernek irtibat bilgileri

Sögütözü 2.cad.No:59 sögütözü/ 
Telefon: (+90 312) 287 47 57